BPME

 

logo bpme

Badan Perwakilan Mahasiswa Teknik Elektro yang disingkat BPME adalah lembaga tertinggi dalam kehidupan kemahasiswaan TEUB.

 

Tugas BPME adalah :

 1. Menetapkan AD dan ART HME FT-UB.
 2. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Kerja (GBHK) HME FT-UB.
 3. Menetapkan Peraturan Umum HME FT-UB.
 4. Memilih dan menetapkan Penanggungjawab Sementara EME selama masa vacuum of power.
 5. Menetapkan Ketua Umum EME hasil pemilihan.
 6. Mengawasi EME dalam menjalankan GBHK HME FT-UB.
 7. Menyerap dan merumuskan aspirasi Anggota HME FT-UB dan menyalurkan kepada EME.

Hak BPME:

 1. Berhak mengubah AD dan ART HME FT-UB dalam sidang istimewa.
 2. Berhak membuat ketetapan dan peraturan yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas sesuai AD/ART HME FT-UB.
 3. Berhak membebas tugaskan Ketua Umum EME melalui sidang istimewa.

Keanggotaan BPME:

 1. Anggota BPME dipilih oleh Anggota HME FT-UB.
 2. Anggota BPME terdiri atas tiga orang perwakilan melalui mekanisme pemilihan dari tiga angkatan termuda.
 3. Pergantian Anggota BPME diatur dalam ketentuan tersendiri.

 

Tinggalkan Balasan